Στέφανα Επισμαλτωμένα & Swarovski Stf LE16
Στέφανα Επισμαλτωμένα & Swarovski Stf Le14
Στέφανα Γάμου & Swarovski Crystals Stf Le11
Στέφανα Επισμαλτωμένα & Λευκά Swarovski Stf 232