Στέφανα Επισμαλτωμένα & Swarovski Stf LE16
σετ 55σετ 55
Σετ 42Σετ 42
Σετ 41Σετ 41
Σετ 23bΣετ 23b
Σετ 23Σετ 23