Σετ 51Σετ 51
Σετ 50bΣετ 50b
Σετ 49Σετ 49
Σετ 47Σετ 47c
Σετ 47bΣετ 47b
Σετ 47cΣετ 47
Σετ 41Σετ 41
Σετ 39Σετ 39
Σετ 31bΣετ 31b
Σετ 31Σετ 31
Σετ 24Σετ 24
Σετ 23bΣετ 23b
Σετ 23Σετ 23
Σετ 22Σετ 22
Σετ 20Σετ 20