Στέφανα Αμμοβολής & Swarovski stf 108
Στέφανα Επισμαλτωμένα & Λευκά Swarovski Stf 232